Sign in / Join

رسائل غرامية حديثة 2017

اليوم اعزائي الكرام اقدم لكم مجموعة من اجمل مسجات العشق الغرامية لكل الشباب والبنات علي موقع صور حب الموقع الاول المتخصص فى صور الحب والرومانسية ، واليكم الرسائل اعزائي : ~

 

 
م ـدخ‘ ــل .. ~

يـآاخُــوي مـن بَـع ــدِك آنـآ صَـآآبِــنِـي هَـــمّ ..

أَرجُ ــوكْ تِــرْجَ ــع يَـآعَ ــسَـى ع ــمْـرك طـويـل ,,

الـ بُـع ــدِ خَ ــلَّى اَلـجِ ــسـمِ نَـآقْـص مـنْ الــدَم ..,

عَ ـــوِّد تَــرى يـآاخُ ــوي مـشــتــآآق لـك ح ــيـل ..

آلآ يآاخۈي لآتسأل // عن آللي [ حَ ـطَّـم أح ـلآمـي ]

عن آلدمعة , عن آلنظرة آلحزينه , ۈآلعنآ , ۈآلــ ~ آآآآآهـ ~

عن آلبسمة , أۈ آلإحسآس , أۈ آلشقآ آللي فـ ~ أيَّـآآمـي ~

ترآ في دمعتي قصة ,, ۈأنآفي قصتي مأسآة ..

أشۈف آلظلم بعيۈني .. يعذب قلبي آلظآمي ,,

أشۈف آلڪره معميهم ,, ۈڪلن ملتهي بدنيآه ..

أشۈف آلڪل هآجرني .. ۈيقرب لحظة إعدآمي ,,

أنآ ۈآلله لي قَــلْـبٍ حنآنه هۈ [ سبب بلۈآه ]

.
.
.

يــآا‘خ’ـۈيُ آنـآ ۈآلله مـآنـي بـنـآسـيـڪ ..
آنته علي رآسي مخليڪ تـآآج ــي ,, ~
ۈآطـلـب عسے رَبّ آلـبْـشَـرْ يـع ـتـنـي فيڪ
ۈيـح ــط لڪ دۈن آلـمـشـآڪـل سـيـآج ــي ~


آمـۈت [ فـدآآڪ ] يـآاخ ــۈي ؛
ۈآشـۈفـڪ بـس مـتـع ــآفـي ..

يـآاخ ــۈي ۈيـنـڪ صـرت مـآع ــآد تـنـشـآف ,,
زع ــلآن ۈإلآ ڪـل هَـذي قـطـآاعَ ــه .؟
فـي غ ــيـبـتـڪ قـلـنـآ عـسے مـآبـه خ ــلآف ؛
ح ــتـے بـصـۈتـڪ بـآخ ــلـ(ـن) فـي سـمـآع ــه ..!
ۈيـن آلـعَ ــدآلـه فـي آلـمـحَ ــبَّـه ۈآلأۈصـآف .؟!
يـۈمـڪ تـغ ــيـب أيَّـآم ۈ أظـل سـآع ــه .!
ۈآلـع ــشـرة آلـلي مـآلـهـآ سـآس ۈأهـدآف ؛؛
تـضـيـع فـي لـح ــظـة زع ــل أۈ آشـآع ــه ..!

يـآع ـضـيـدي لآتـقـۈم ۈتـطـيـح
آتـرڪ هـمـۈمـڪ عَ ــلَـيْ ۈخَ ــلَّـهَـآ ..
ح ــطـهَـآ مـن فـۈق مَـتْـنِي ۈآسـتـرِيـح ..,
ۈآطْـلِـبْ آلـۈآلـي ع ــسـآهـ يـح ــلَّـهَـآ
لآتـقـۈل آنِّـي مـن آلـفَـرْقے ج ــريـح
ۈآلله آن تَـخ ــسَـر ح َــيَـآتـڪ ڪـلَّـهَـآ
ڪـآن تَـبْـغَے آلـعِ ــلْـمْ ۈآلـرَآي آلـصْـحِ ـيْـح
آلله آلله فـي صَـلآتــڪ صَــلــهَــآ ..}}


يآاخۈي .. زآدت ~{ ضيقة آلقلب }~ ضيقة ..,
ۈمن ڪثر .. صدمآت آلناس .. صرت .. ضآيق !!
صآر آلرفيق .. يخۈن [ عشرة رفيقه ]
مآڪنهم .. في يۈم .. ڪآنۈآ .. رفآيق !!
بس أنت .. ۈآلله ( شۈفتڪ ) لۈ { دقـيـقـة }
تسۈے بنظر .. مغليڪ .. ڪل .. آلدقآيق . . . ~

لآ ضـآق فـيـنـي آلـۈقـت ,,

ۈخ ـآآآن فـيـنـي آلـبـشَـر ؛

آنـت آلـع ـضـيـد آللي آشـد فـيـه آلـظَـهَـر ..

يـآ ع’ـيۈنَ أختڪَ منُ علمڪ إلج’ـفـآإ ؟!

مـآإڪِآإنَ هـِـِذ1 طبعڪَ يآلحَ’ـنہۈنَ .. لآۈآلله حشے َ

أخ’ـۈيُ ۈأعـِـِرفڪَ زينَ //تـَدفع ح’ـيآتڪَ للـنہـآإسُ {{ ۈفـِـِـِآإ }}

ۈإذآ فيُ يـَـَۈم ضـآإقتَ بيُ إلدنيـَإ ..

مآليُ – بع’ــد آلله – غيرڪ رج’ــآإ ..